icon phone top Hotline: 0909 234 209 (Nghĩa) - 0908 246 220 (Sơn)

Giỏ hàng 

KEY HP HP DV3-2000, DV3-2100, DV3-2200, DV3-2300, DV3T-2000

In
KEY HP HP DV3-2000, DV3-2100, DV3-2200, DV3-2300, DV3T-2000 Entertainment PCs (models with black trim):DV3-2001TU, DV3-2002TU, DV3-2003TU, DV3-2004TU, DV3-2005TU, DV3-2007TX, DV3-2008TU, DV3-2008TX, DV3-2009TX, DV3-2010TX,DV3-2011TX, DV3-2012TX, DV3-2013TX, DV3-2014TX, DV3-2015TX, DV3-2016TX, DV3-2017TX, DV3-2019TX, DV3-2020TX, DV3-2021TX, DV3-2022TX, DV3-2023TX, DV3-2029TX, DV3-2032TX, DV3-2034TX,DV3-2035TX;DV3-2101TX, DV3-2101TU, DV3-2102TX, DV3-2102TU, DV3-2103TX, DV3-2103TU, DV3-2104TX, DV3-2105TU, DV3-2106TU, DV3-2108TU, DV3-2109TX, DV3-2110TX, DV3-2111TX, DV3-2112TX, DV3-2113TX, DV3-2114TX, DV3-2115TX, DV3-2117TX, DV3-2118TX, DV3-2119TX, DV3-2121TX, DV3-2123TX, DV3-2125TX, DV3-2126TX, DV3-2130TX, DV3-2137TX, DV3-2139TX, DV3-2140TX, DV3-2141TX, DV3-2143TX, DV3-2147TX, DV3-2149TX, DV3-2150TX, DV3-2150US;DV3-2202TU, DV3-2203TU, DV3-2209TX, DV3-2210TX, DV3-2211TX, DV3-2212TX, DV3-2213TX, DV3-2214TX, DV3-2215TX, DV3-2217TX, DV3-2219TX, DV3-2223TX, DV3-2226TX, DV3-2227TX, DV3-2228TX, DV3-2230TX, DV3-2232TX, DV3-2233TX, DV3-2234TX, DV3-2237TX, DV3-2238TX, DV3-2240TX, DV3-2241TX, DV3-2242TX;DV3-2302TU, DV3-2303TX, DV3-2303TU, DV3-2309TX, DV3-2310TX, DV3-2311TX, DV3-2313TX, DV3-2314TX, DV3-2316TX, DV3-2318TX, DV3-2320TX, DV3-2324TX, DV3-2325TX, DV3-2326TX, DV3-2327TX, DV3-2328TX, DV3-2329TX, DV3-2330TX, DV3-2331TX, DV3-2332TX;DV3T-2000; Compaq Presario CQ36 , CQ30 , CQ35 CQ36-102TX, CQ36-103TX, CQ36-104TX, CQ36-105TX, CQ36-106TX, CQ36-107TX, CQ36-108TX, CQ36-110TX, CQ36-111TX, CQ36-112TX, CQ36-114TX, CQ36-117TX
Giá bán 360,000 VNĐ
Mô tả

Công ty TNHH máy tính Hoàng Sơn Nghĩa

 

 

   

  Cơ sở 1: 136 CMT8 – Phường Chánh Mỹ – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương

 

ĐT: 0274.3858320 – 0274.3870525 – FAX: 0274.3848745

  

0908.246.220 - Anh Sơn 

0909.234.209 - Anh Nghĩa

  tdnghia2003@yahoo.com 
   Mã Số Thuế: 3700820596

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI