icon phone top Hotline: 0909 234 209 (Nghĩa) - 0908 246 220 (Sơn)

Giỏ hàng 

Máy bộ Hoàng Sơn Nghĩa

MÁY BỘ HSN 11

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 15,590,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 10

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 13,150,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 09

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 9,950,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 08

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 8,950,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 07

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 8,150,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 06

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 7,750,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 05

Tặng: - HEAD PHONE SOMIC - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - ...

Giá bán: 6,950,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 04

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 6,550,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 03

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 6,450,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 02

Tặng: - MOUSE PAD - CARD READER - HEAD PHONE - BỘ VỆ ...

Giá bán: 5,490,000 VNĐ

MÁY BỘ HSN 01

Tặng: - HEAD PHONE - MOUSE PAD - Bộ Vê SINH LCD - CARD ...

Giá bán: 4,250,000 VNĐ

Công ty TNHH máy tính Hoàng Sơn Nghĩa

 

 

   

  

Cơ sở 1: 136 CMT8 – Phường Chánh Mỹ – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương

 

ĐT: 0650.385 8320 - Fax: 0650.3848745

   Cơ sở 2: 225 Yersin - Phường Hiệp Thành - TP.TDM - Bình Dương
 

ĐT: 0650.387.82.49 - 3.87.82.51 - Fax: 3.87.82.51

   0908.246.220 - Anh Sơn
  tdnghia2003@yahoo.com 
   Mã Số Thuế: 3700820596

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI