icon phone top Hotline: 0909 234 209 (Nghĩa) - 0908 246 220 (Sơn)

Giỏ hàng 

Địa chỉ:
Cơ sở 1: 136 CMT8 – Phường Chánh Mỹ – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
ĐT: 0650.385 8320 - Fax: 0650.3848745

Cơ sở 2: 225 Yersin - Phường Hiệp Thành - TP.TDM - Bình Dương
ĐT: 0650.3900049 - 0650.3870525

Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile:
0909.234.209 Nghĩa - 0908.246.220 Sơn
Send an Email
(Tùy chọn)

Công ty TNHH máy tính Hoàng Sơn Nghĩa

 

 

   

  

Cơ sở 1: 136 CMT8 – Phường Chánh Mỹ – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương

 

ĐT: 0650.385 8320 - Fax: 0650.3848745

   Cơ sở 2: 225 Yersin - Phường Hiệp Thành - TP.TDM - Bình Dương
 

ĐT: 0650.387.82.49 - 3.87.82.51 - Fax: 3.87.82.51

   0908.246.220 - Anh Sơn
  tdnghia2003@yahoo.com 
   Mã Số Thuế: 3700820596

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI