icon phone top Hotline: 0909 234 209 (Nghĩa) - 0908 246 220 (Sơn)

Giỏ hàng 

SẢN PHẨM MÁY TÍNH BÀN
SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY
LINH, PHỤ KIỆN MÁY TÍNH

Công ty TNHH máy tính Hoàng Sơn Nghĩa

 

 

   

  Cơ sở 1: 136 CMT8 – Phường Chánh Mỹ – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương

 

ĐT: 0274.3858320 – 0274.3870525 – FAX: 0274.3848745

  

0908.246.220 - Anh Sơn 

0909.234.209 - Anh Nghĩa

  tdnghia2003@yahoo.com 
   Mã Số Thuế: 3700820596

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI